Dron źle lata? To najczęściej występujący problem, który jest bardzo prosty do rozwiązania. Wystarczy dokonać kalibracji przed pierwszym użyciem. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w instruktażu obsługi drona. Prezentujemy kilka ważnych porad, z którymi powinien zapoznać się każdy użytkownik drona, przed jego uruchomieniem.

Czytaj więcej