Jeżeli myślisz o wykorzystaniu drona w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą musisz pamiętać o zdobyciu odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych dokumentem i przestrzeganiu nie tylko zasad bezpieczeństwa, ale i określonych przepisów. Wszystkie komercyjne loty dronem, a więc te związane ze świadczeniem różnych usług, wymagają od operatora posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO (z ang. ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator czyli Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego).

Kupujesz drona? Dowiedz się JAKIEGO DRONA KUPIĆ»

Musisz pamiętać o tym, że określenie „komercyjne loty dronem” nie oznacza jedynie lotów, z których operator będzie czerpał korzyści finansowe – jeśli przekażesz nagrany podczas lotu dronem film osobie lub firmie, która wykorzysta go np. do celów reklamowych to również należy uznać, że lot miał charakter komercyjny.

Komercyjne loty dronem - certyfikat

Certyfikat UAVO – komercyjne loty dronem

Warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu UAVO a tym samym dostania pozwolenia na odbywanie komercyjnych lotów dronem jest bycie osobą pełnoletnią. Do lotów dronem w zasięgu wzroku nie jest niezbędne szkolenie – warunkiem jest zdanie egzaminu, do którego możesz się przygotować samodzielnie.

W ramach UAVO możesz uzyskać następujące uprawnienia:

  • VLOS – do lotów dronem w zasięgu wzroku,
  • BVLOS – do lotów dronem poza zasięgiem wzroku,
  • INS – uprawnienia instruktorskie.


Pamiętaj jednak, że do uzyskania kwalifikacji BVLOS niezbędne jest odbycie szkoleń (teoretycznych i praktycznych) w specjalnym ośrodku wpisanym do rejestru podmiotów szkolących. W przypadku uprawnień INS konieczne jest (oprócz szkolenia w ośrodku) odbycie praktyk instruktorskich.

Dowiedz się GDZIE MOŻNA LATAĆ DRONEM»

Certyfikat niezbędny do odbywania komercyjnych lotów dronem UAVO wydawany jest bezterminowo, jednak wydawane w ramach niego uprawnienia są ważne przez określony czas (VLOS i BVLOS do 5 lat a INS do lat 3). Co ważne – uzyskany certyfikat będzie dotyczył tylko takiego rodzaju drona, który jest wpisany do dokumentu.

Pamiętaj również, że uprawnienia UAVO nie dotyczą dronów, których waga przekracza 25 kg – uprawnienia na loty nimi zdobywa się na zasadach regulowanych przez inne przepisy.

Egzamin na loty dronem UAVO – informacje dodatkowe

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienia do komercyjnych lotów dronem zapoznaj się z zakresem materiałów do egzaminu teoretycznego i praktycznego, który jest podany do wiadomości publicznej. Dzięki temu możesz samodzielnie przyswoić wiedzę i przygotować się do testu.

Zasady latania dronem na potrzeby firmy

Do uzyskania certyfikatu UAVO będziesz potrzebował również:

  • wniosek o wydanie świadectwa,
  • aktualne badania lotniczo-lekarskie (przeprowadzają je ośrodki medycyny lotniczej akredytowane przez ULC),
  • potwierdzenie niezbędnych wpłat,
  • dowód wykupienia ubezpieczenia OC.

 

Zobacz ceny NOWOCZESNYCH DRONÓW»

Zapisz

Zapisz