Zastanawiasz się czy dronem możesz latać tylko w pobliżu własnego domu, czy możesz wyjść na miasto? Czy musisz mieć specjalne zezwolenie na sterowanie dronem? Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się gdzie możesz latać i co jest zabronione.

Steruję dronem dla zabawy, więc zakazy mnie nie dotyczą!

Nic bardziej mylnego. Wszystkich operatorów dronów, niezależnie od charakteru lotu (komercyjny, rekreacyjny, sportowy itd.) obowiązują te same zasady prawa lotniczego, wspólne dla wszystkich statków powietrznych.

Zgodnie z załącznikiem 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013.r) operator drona:

  • musi zapewnić, by dron był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej;
  • musi wykonywać lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
  • musi wykonywać lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia w przypadku awarii lub utraty kontroli nad dronem;
  • ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność;
  • przed lotem musi dokonać kontroli stanu technicznego bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdzić poprawność działania tego statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują;
  • zapewnia pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.


UWAGA!
Powyższe rozporządzenie dotyczy BSP (bezzałogowych statków powietrznych) o masie MTOM (maksymalną masę startową – ang.  Maximum Take-Off Mass) do 25kg i tylko takimi dronami możemy latać w polskiej przestrzeni powietrznej na zasadach opisanych w powyższym rozporządzeniu.

Dronem na terenie Polski można poruszać się bez specjalnego zezwolenia jedynie w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej (klasa G) z wyłączeniem wszelkich elementów niesklasyfikowanych (strefy D, P, R, TSA, inne) i kontrolowanych (CTR, TMA), które mogą znajdować się w przestrzeni G.

Marzy Ci się dron? Sprawdź naszą ofertę, mamy bardzo niskie ceny DRONÓW»

Gdzie mogę latać dronem?

Jeśli twój dron z całym wyposażeniem waży poniżej 25 kg, lot odbywa się w zasięgu Twojego wzroku i ma charakter rekreacyjno-sportowy – to nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia, pod warunkiem że nie znajdujesz się w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej.

Latać dronem możesz w przestrzeni od ziemi do ok. 3 km nad jej powierzchnią. Nie należy latać w pobliżu lotnisk, nad ludźmi, miastami, budynkami i drogami. ULC stworzył stronę z grafiką, którą zadedykował specjalnie operatorom dronów. Kierując się bezpieczeństwem ULC odradza operatorom latania nad ludźmi i budynkami.

Latanie dronem

Źródło: latajzglowa.pl

Zasady latania dronem

Źródło: latajzglowa.pl

Prawo lotnicze a drony

Źródło: latajzglowa.pl

Więcej dowiesz się na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poświęconej uwarunkowaniom do latania dronem nad terytorium Polski http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_info

Latanie dronem nad miastem – czy jest zabronione?

Strefa powietrzna R obowiązuje nad aglomeracjami miejskimi i odnosi się do gęstej zabudowy miejskiej. Możesz jednak uzyskać zgodę na latanie dronem nad miastem z liczebnością mieszkańców powyżej 25 tys.

 

Od grudnia 2015r. ULC zniósł opłaty na loty bezzałogowców w strefach R nad miastami. Co więcej na tej stronie ULC został udostępniony oficjalny formularz – wniosek o zgodę na loty w strefach R.

Co ciekawe wbrew powrzechnej opinii zgody na loty w R otrzymują również operatorzy bez świadectw kwalifikacji UAVO (mimo, że rozporządzenie określa inaczej, a we wniosku jest pole na wpisanie numeru UAVO operatora). Jest to mimo wszystko logiczne działanie, ponieważ UAVO mają służyć do lotów innych niż rekreacyjne i sportowe, więc nie ma sensownych przesłanek, aby zabraniać operatorom latającym rekreacyjnie latania również w mieście pow. 25 tyś. mieszkańców, jeśli lot jest wykonywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ten przypadek pokazuje jak niespójne i niejednoznaczne jest póki co prawo lotnicze w odniesieniu do dronów cywilnych.

Do tego dochodzi zgoda burmistrza/prezydenta miasta

Latając bez zgody prezydenta miasta i bez zgody Prezesa ULC latamy niezgodnie z prawem, zatem w razie problemów nie możemy liczyć na OC, latamy wyłącznie na własną odpowiedzialność (karną i finansową).

Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000440

http://latajzglowa.pl/

http://www.swiatdronow.pl/loty-dronem-nad-miastem